AV-julkaisut

Muuttuvat osaamistarpeet asettavat uudenlaisia vaatimuksia koulutusrakenteille premium
Millaisten ammattikorkeakoulujen rakenteiden tulisi olla, jotta yhä heterogeenisempää opiskelijajoukkua kyetään palvelemaan?
premium
Osaamisen päivitystarve ei vähene – miten korkeakoulun tulee vastata tarpeeseen? premium
Jatkuva oppiminen on haaste ja mahdollisuus niin korkeakouluille, yrityksille kuin yksilöille. Miten yhteiskunnassa ja Haaga-Heliassa lähdetään edistämään ja tukemaan jatkuvaa oppimista?
premium
2.11.2018
Poimi marjoja metsästä – kokemuksia Virtuaaliluonto-hankkeesta premium
premium
26.10.2018
Seuraa muuttolintuja – kokemuksia Virtuaaliluonto-hankkeesta premium
premium