E-Signals-verkkopalvelun käyttöehdot

E-Signals-verkkopalvelun kustantaja ja sisältöjen julkaisija on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helia kustantaa ja julkaisee palvelun materiaalit.

E-Signalsin tarkoitus on tehdä näkyväksi Haaga-Heliassa olevaa asiantuntemusta sekä tukea opetus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja niitä koskevaa tiedonlevitystä ja markkinointia. Palvelua ei käytetä kaupallisten, poliittisten, aatteeseen perustuvien tai uskonnollisten sisältöjen julkaisuun. Palvelussa julkaistavat sisällöt ovat linjassa Haaga-Helian strategian ja arvojen kanssa.

E-Signalsin ja siinä julkaistut sisällöt saa linkittää muille sivustoille. TKI-hankkeessa mukana oleva kirjoittaja/sisällöntuottaja saa kopioida tekstin tai muun sisällön hankesivustolle, jos siitä sovitaan erikseen ja jos tekstin yhteydessä mainitaan alkuperäinen julkaisupaikka. Osittaisia tekstejä saa lainata muilla sivustoilla sillä ehdolla, että lähde ilmoitetaan. Haaga-Helia pidättää oikeuden kuvien ja graafisen materiaalin käyttöön, eikä niitä saa käyttää muualla ilman lupaa.

Vastuurajoitukset

E-Signalsin sisältöjen sopivuudesta vastaa e-Signalsin päätoimittaja yhdessä toimituksen kanssa. Päätoimittaja poistaa tarvittaessa epäasialliset ja sopimattomat kommentit. Toimituksella on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea verkkopalvelu.

Haaga-Helialla on oikeus käyttää e-Signalsissa julkaistuja sisältöjä tiedottamisessa, markkinoinnissa ja julkaisutoiminnassa kaikilla julkaisualustoilla ja palveluissa. Sisältö voidaan edellä luetelluissa käyttötarkoituksissa luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle, kuitenkin niin että tekijänoikeuksia ei loukata. Kirjoittaja voi halutessaan kieltää tekstin luovuttamisen.

Lähettämällä tekstin toimitukselle kirjoittaja tai muu sisällöntuottaja antaa e-Signals-verkkojulkaisulle julkaisuluvan siihen materiaaliin, joka järjestelmään ladataan.

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaalin tekijänoikeuksien noudattamisesta on kirjoittajalla. Kirjoittaja vastaa siitä, että sisältö ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen voisi loukata. Tekijänoikeus on voimassa, vaikka sivulla ei olisi copyright-merkintää.

Haaga-Helialla on oikeus täydentää ja päivittää näitä käyttöehtoja tarpeen mukaan.

Creative Commons -lisenssi

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.