Haaga-Helian konferenssipaperit- ja kokoelmat

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! Yhteistyöhön perustuva toimintamalli premium
Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! Yhteistyöhön perustuva toimintamalli Suuri osa tutkinnon suorittaneista kansainvälisistä nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat vuosina 2016–2017 pyrkineet vastaamaan näiden opiskelijoiden työllistymisen tarpeisiin yhteisellä, ESR-rahoitteisella Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hankkeella (International graduates to work life!, IGWL). Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hankkeessa tavoitteena on ollut edistää tutkinnon suorittaneiden […]
premium
Opintomenestykseen vaikuttavat tekijät ammattikorkeakoulussa – Case Haaga-Helia premium
Opintomenestykseen vaikuttavat tekijät ammattikorkeakoulussa Case Haaga-Helia Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa yksi tärkeimmistä rahoitukseen vaikuttavista mittareista perustuu toisaalta vuosittaisen opintopistekertymään ja toisaalta valmistuneisiin. Tästä syystä on tärkeää selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat opintojen sujuvuuteen. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen. Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa liikunta-aktiivisuuden merkitys opintojen sujuvuudelle ja pääsykokeen relevanssi opintomenestyksen ennustajana. […]
premium
Multiple objectives and means of entrepreneurship at Finnish universities of applied sciences premium
This article deals with the challenges and multiple objectives that entrepreneurship education (EE) in Finnish universities of applied sciences (UASs) faces today and in the near future. The challenges are based on the rapidly changing and aging society and work life, and on the business sector, which needs young entrepreneurs to compensate for those who […]
premium
Constructing a Research Program to Study Leadership and Passion at Work premium
Authors: Kostamo, Tuukka; Marttinen, Kitte; Launonen, Reima Abstract This article deals with leadership and passion at work. The paper discusses concepts and theories linked to leadership and passion and then proceeds to argue for a research program that would provide a richer understanding of leadership and passion. The paper was prepared for and presented at the 32nd […]
premium
Conference Proceedings, Motivation and Work in the Post-Industrial Era Research Conference, April 19 – 20, 2016 premium
PUBLISHER: Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016. Online Access>>
premium
Conceptual model of ’age at work as a social construct’ premium
AUTHOR: Jallinoja, Nina AT: Conference Proceedings, Leading Passion: Motivation and work in the post-industrial era research conference, April 19 – 20, 2016,  Haaga-Helia Publications, Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016. Online Access>>
premium
Foreword premium
AUTHOR: Vuori, Johanna AT: Conference Proceedings, Leading Passion: Motivation and work in the post-industrial era research conference, April 19 – 20, 2016, Haaga-Helia Publications, Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016. Online Access>>
premium
What gives fire and what kills passion at work among the Generation Y? premium
AUTHORS: Marttinen, Kitte; Kostamo, Tuukka AT: Conference Proceedings, Leading Passion: Motivation and work in the post-industrial era research conference, April 19 – 20, 2016, Haaga-Helia Publications, Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016. Online Access>>
premium
Student empowerment in project-based learning: a case from Haaga-Helia and Stenden Universities premium
AUTHORS: Wallenius, Liisa; Berazhny, Ivan; Hietbrink, Joelle; Huisman, Julia AT: Conference Proceedings, Leading Passion: Motivation and work in the post-industrial era research conference, April 19 – 20, 2016, Haaga-Helia Publications, Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2016. Online Access>>
premium