Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! Yhteistyöhön perustuva toimintamalli
Haaga-Helia Julkaisutoiminta 22.2.2018

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!
Yhteistyöhön perustuva toimintamalli

Suuri osa tutkinnon suorittaneista kansainvälisistä nuorista opiskelee ja hakee töitä metropolialueelta. Arcada, Diak, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut ovat vuosina 2016–2017 pyrkineet vastaamaan näiden opiskelijoiden työllistymisen tarpeisiin yhteisellä, ESR-rahoitteisella Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hankkeella (International graduates to work life!, IGWL).

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hankkeessa tavoitteena on ollut edistää tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten nuorten työllistymistä erityisesti metropolialueella Suomessa.

  • Tähän tavoitteeseen hankkeessa on pyritty luomalla
    suoria yhteistyömahdollisuuksia työnantajien ja opiskelijoiden välille
  • yhteisiä käytänteitä metropolialueen ammattikorkeakouluille ja
  • monialaista yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena on kehitetty ja pilotoitu kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymisen edistämisen toimintamalli, joka otetaan käyttöön metropolialu-een ammattikorkeakouluissa. Hanke jatkuu osatoteuttajina toimivien ammattikorkea-koulujen yhteisenä toimintana, jossa kullekin partnerille on määritelty vastuut yhteisen mallin eri elementtien osalta. Malli tukee myös muita toimijoita, joiden tavoitteena on kansainvälisten korkeakoulutettujen työllistyminen ja sen edistäminen. Toimintamalli julkaistaan pdf-muotoisena Haaga-Helian julkaisusarjassa.

Toimittaja: Marianne Wegmüller
Kirjoittajat: Christina Kaarni, Maija Kalm-Akubardia, Anssi Kuusela, Eija Källström, Ilona Rönkä, Pia Väkiparta-Lehtonen, Marianne Wegmüller, Sanna Wesanko
Kansikuva ja kuvitus: Liina Tabell, Sibia Oy

 

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään -työllistymisen edistämisen toimintamalliKansainväliset korkeakoulutetut työelämään! Yhteistyöhön perustuva toimintamalli

Haaga-Helia Julkaisutoiminta

E-Signals tarjoaa sisältöjä Haaga-Helian osaamisalueilta kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Onko mielessäsi juttuidea? Ota yhteyttä julkaisut@haaga-helia.fi.

Kommentoi

Your email address will not be published. Required fields are marked *