Muualla julkaistut kirjat

Hyvän lähteillä: demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä premium
TEKIJÄT: Männistö, Perttu; Rautiainen, Matti; Vanhanen-Nuutinen, Liisa JULKAISIJA: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 2017.
premium
International perspectives on destination management and tourist experiences premium
AUTHORS: Ritalahti, Jarmo; Lück, Michael; Scherer, Alexander AT: PL Academic Research, 2016. Online Access>>
premium
Hyvä elämä – Käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka premium
TEKIJÄT: Mutanen, Arto; Kantola, Mauri; Kotila, Hannu; Vanhanen-Nuutinen, Liisa JULKAISIJA: Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia, Turun ammattikorkeakoulu, 2016. Linkki>>
premium
Interdisciplinary Studies Journal: Special Issue on Encounters15 Conference: Unexpected Encounters Senses and Touching in Services and Care premium
EDITORS: Kantola, Tarja; Laakkonen, Tarja; Anckar, Reija IN: Interdisciplinary Studies Journal, Vol 4, No 1, Laurea University of Applied Sciences, 2015. Online Access>>
premium
Koko elämä töihin: Koulutus tietokykykapitalismissa premium
TOIMITTAJAT: Pasanen, Heikki; Onnismaa, Jussi; Brunila, Kristiina JULKAISIJA: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry, 2015. Linkki>>
premium
Middle-level practitioner’s role and empowerment in strategy process and implementation premium
AUTHOR: Kärnä, Eija AT: Haaga-Helian julkaisut, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2014. Online Access>>
premium
Special issues on value creation in contemporary destinations premium
AUTHORS: Komppula, Raija; Ritalahti, Jarmo AT: Matkailututkimus, Suomen matkailututkimuksen seura, 2014. Online Access>>
premium
Hospitality Reputation Management Process premium
AUTHOR: Tuominen, Pasi AT: Lambert Academic Publishing, 2013. Online Access>>
premium
Muuttoliikkeitä ja kaverisuhteita: Nuoret aikuiset sosiaalisessa mediassa premium
TEKIJÄT: Drake, Merja; Koivusalo, Raisa; Gumse, Taru-Lotta JULKAISIJA: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2013. Linkki>>
premium
Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2 premium
TEKIJÄT: Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo JULKAISIJA: Edita, 2012. Linkki>>
premium
Urheilupsykologian perusteet premium
TEKIJÄT: Matikka, Leena; Roos-Salmi, Martina JULKAISUSSA: Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja, Liikuntatieteellinen seura, 2012. Linkki>>
premium
Johtamisen tilat ja paikat premium
TEKIJÄT: Mäki, Kimmo; Palonen, Tuire JULKAISIJA: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ry, 2012. Linkki>>
premium