Opintomenestykseen vaikuttavat tekijät ammattikorkeakoulussa – Case Haaga-Helia
Haaga-Helia Julkaisutoiminta 22.12.2017

Opintomenestykseen vaikuttavat tekijät ammattikorkeakoulussa

Case Haaga-Helia

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa yksi tärkeimmistä rahoitukseen vaikuttavista mittareista perustuu toisaalta vuosittaisen opintopistekertymään ja toisaalta valmistuneisiin. Tästä syystä on tärkeää selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat opintojen sujuvuuteen.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen. Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa liikunta-aktiivisuuden merkitys opintojen sujuvuudelle ja pääsykokeen relevanssi opintomenestyksen ennustajana.

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat, joiden opiskeluorientaatiota pyritään mittaamaan psykologien suosimalla Myers–Briggs-tyyppi-indikaattorilla (MBTI). Näihin mittareihin, eli opintomenestykseen, vaikuttaviin tekijöihin ja MBTI-indikaattoriin yhdistetään monimuuttujamenetelmän kautta lukuisia muita opintoihin vaikuttavia tekijöitä.

Seppo Suominen, Haaga-Helia amk, Hietakummuntie 1 A, 00700 Helsinki,
seppo.suominen@haaga-helia.fi

Lataa tästä, Opintomenestykseen vaikuttavat tekijät ammattikorkeakoulussa.

Haaga-Helia Julkaisutoiminta

E-Signals tarjoaa sisältöjä Haaga-Helian osaamisalueilta kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Onko mielessäsi juttuidea? Ota yhteyttä julkaisut@haaga-helia.fi.

Kommentoi

Your email address will not be published. Required fields are marked *