koulutus

Yksi kysymys, jolla testata tehdyn opetustyön arvo premium
Opettaja, mistä tiedät, miten arvokas pitämäsi opintojakso on ollut? Saattaa olla, että opiskelijoiden kanssa on viikkotolkulla tahkottu jotain menetelmää, toimintatapaa tai periaatetta. On puhuttu ja tehty. Parhaimmillaan on syntynyt tuotoksia, joita on yhdessä katselmoitu ja arvioitu. Olet seurannut opiskelijoiden toimintaa, ohjannut ja antanut palautetta. Hyviä asioita onkin alkanut tapahtua. Parhaimmillaan lopputapaamisessa jaetaan oppeja ja oivalluksia, […]
premium
Millaista on meidän aikamme sivistys? premium
Millaista sivistystä meidän tulisi tavoitella? Ajattelen sivistyksen olevan oppimisen avulla omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Ojasen (2008) mukaan sivistys on – J.V. Snellmanin ajattelua mukaillen – osallisuutta ihmiskunnan oman aikakauden polttavimpiin haasteisiin ja tehtäviin. Voisiko tämän päivän sivistystä olla se, että ihminen ymmärtää omien tekojensa vaikutukset toisiin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan sekä myös toimii […]
premium
Pedagogiikan johtamista parhaimmillaan? Kokemuksia Erasmus-projektista premium
Pedagogiikan johtaminen on loppujen lopuksi yksinkertaista. On kaksi perusasiaa, joita pitää miettiä. Kaikki muu seuraa sitten näissä tehtäviä ratkaisuja. Ensimmäinen perusasia on, miten organisoimme opiskelijat ja opettajat erilaisten asioiden oppimiseksi. Toinen on, miten ohjaamme opettajien opiskelijoiden kanssa tekemää ohjaus- ja opetustyötä. Pedagogiikan johtamisen tehtävänä on siis organisoida sekä ohjata konkreettista ohjaus- ja opetustyötä. Haaga-Helian Ammatillinen […]
premium
Itsenäisyys on yhteistä – case Leijonankita premium
Leijonankidassa ei ole helppoa, mutta se ei ole tarkoituskaan. Leijonankidalla tarkoitan tässä oppimisympäristöä, josta kirjoitin edellisessä blogissani. Leijonankidassa opiskelijoista tulee tiiminsä johtajia, ja tästä syntyy monia antoisia mutta myös kiperiä oppimisen paikkoja. Leijonankita perustuu siis työelämän toimeksiantoon: opiskelijat suunnittelevat uuden liikuntapalvelun tai -aktiviteetin. Heillä on käytössään oma tiiminsä, opettajien ohjaus ja jonkin verran rahaa. Tiimit […]
premium
Muutoksen voima on yhteisöllisessä oppimisessa – megatrendejä ja hiljaisia signaaleja premium
Vallitseva oppimiskäsitys korostaa yksilön oppimista ja osaamista. Se ei kuitenkaan ole riittävä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen. Voisiko oppimisajattelua laajentaa yksilön näkökulmasta yhteisöjen oppimiseen ja niiden kautta kumuloituvaan yhteiskunnalliseen muutokseen? Olisiko sitä kautta mahdollista saavuttaa se kestävämpi tulevaisuuskuva, josta olen kirjoittanut aiemmissa blogeissani (täällä ja täällä)? Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan oppimista, joka muuttaa olemassaolomme perusteita – ymmärrystämme ja käsityksiämme ihmisen ja luonnon […]
premium
Oppiminen muuttaa maailmaa premium
Jos haluamme säilyttää hyvän elämän edellytykset maapallolla, meidän on opittava ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Kaiken ytimessä on siis uuden oppiminen. En usko liioittelevani, kun sanon, että oppiminen – ja vain oppiminen – voi muuttaa maailmaa. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, millainen oppiminen tukee tavoiteltavaa kestävää tulevaisuuskuvaa? Mielestäni kestävien elämäntapojen edistäminen on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikille elämänalueille […]
premium
Ammatillinen osaaminen on Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen perusta premium
Euroopan ammatillisen osaamisen teemaviikon tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja kannustaa ihmisiä hakemaan ammatilliseen koulutukseen. Tarvitsemme toisen asteen ja korkea-asteen ammatillista koulutusta enemmän kuin koskaan aiemmin ollaksemme maailman osaavin kansa.
premium
Antroposeenin aika – onko ihminen itselleen uhka vai mahdollisuus? premium
On esitetty, että elämme uutta geologista aikakautta: antroposeenin eli ihmisen aikaa (Crutzen 2002). Antroposeenin aikaa ei ole kuitenkaan virallistettu, koska siitä ei ole vielä jäänyt jälkiä kivikerrostumiin. Mutta miksi ihmeessä meidän pitäisi olla kiinnostuneita kivikerrostumista ja hankalista käsitteistä, jotka eivät ole selviä edes alan asiantuntijoille? Kutsuimmepa nykyaikaa millä sananparrella tahansa, suurin yksittäinen yhteisen tulevaisuutemme määrittäjä […]
premium
Jatkuva oppiminen – onko siitä uudeksi paradigmaksi? premium
Kuhinaa, pöhinää, puhetta, kommentteja ja manifestimaisia ulostuloja. Näitä kaikkia on esiintynyt ilmiön, käsitteen, kuuman perunan jatkuvan oppimisen ympärillä. Ulostuloissa on todettu työn trendien haastavan oppimisen, sen rakenteet ja instituutiot. Teknologian nopea kehitys muokkaa työnteon kulttuuria yhä enemmän. Uudet teknologiat eivät kykene täysin korvaamaan työvoimavajetta. Perinteisiä työtehtäviä katoaa ja uusia, hybridimäisiä syntyy. Tätä maisemaa on ollut […]
premium
Urheilun ja korkeakouluopinnot voi yhdistää menestyksekkäästi – tapaus Mirko Lahti premium
Korkeakoulussa opiskeleva urheilija on monesti erittäin tavoitteellinen, itseohjautuva ja luonnollisesti jo urheilullisesti korkealla tasolla. Tavoitteellinen opiskelu urheilun ohella kertoo myös ambitiotasosta, halusta kehittyä ihmisenä sekä tavoitteesta rakentaa urheilun jälkeinen ura tulevaisuudessa.   Kaikki voittavat Alamäkiluistelija Mirko Lahdelle opiskelun ja urheilun yhdistäminen on ollut arkipäivää. Mirkon mukaan opiskelu liikuntapalveluiden toimintaympäristössä on antanut hänelle parhaat mahdolliset lähtökohdat […]
premium
Pirstaloituva työelämä suosii uteliaita ongelmanratkaisijoita premium
Suomi on korkeasti koulutettujen ihmisten maa. Muuttuvassa maailmassa tarve uudella tavalla ajatteleville osaajille on kuitenkin suuri – ja tällöin katseet kohdistuvat korkeakoulukenttään. Startup-yrittäjille ominainen tapa kokeilla uutta, seurata tuloksia ja oppia kokeiluista on nähty keinoksi pärjätä muuttuvilla markkinoilla. Myös yrittäjähenkisyys ja yrittäjähenkinen johtaminen on koettu tärkeäksi. Erityisesti osaavista, eteenpäin katsovista ja muutoksessa oppivista tekijöistä on […]
premium
Digitaalisaatio vaikuttaa oppimiseen ja opetuksen sisältöihin premium
Tunnustan. En edes yritä määritellä tyhjentävästi käsitettä digitalisaatio. Meillä jokaisella kuitenkin on varmaan jonkinlainen ajatus siitä, mitä se mahdollisesti on. Joka tapauksessa digitalisaatio on osa tietotekniikan kehitystä. Yhdessä keinoälyn ja robotiikan kanssa digitalisaation oletetaan radikaalisti muuttavan yksilön toimintaa, koulutusta, työelämää ja yhteiskuntaa. Me elämme keskellä digitaalisuutta, ja se on myös osa oppilaitosten arkea. Erilaisten teknisten […]
premium