oppiminen

Yksi kysymys, jolla testata tehdyn opetustyön arvo premium
Opettaja, mistä tiedät, miten arvokas pitämäsi opintojakso on ollut? Saattaa olla, että opiskelijoiden kanssa on viikkotolkulla tahkottu jotain menetelmää, toimintatapaa tai periaatetta. On puhuttu ja tehty. Parhaimmillaan on syntynyt tuotoksia, joita on yhdessä katselmoitu ja arvioitu. Olet seurannut opiskelijoiden toimintaa, ohjannut ja antanut palautetta. Hyviä asioita onkin alkanut tapahtua. Parhaimmillaan lopputapaamisessa jaetaan oppeja ja oivalluksia, […]
premium
Mitä tavoittelemme pyrkiessämme kohti hyvää elämää ja kestävää hyvinvointia? premium
Länsimaissa yhteiskunnat ovat muodostuneet entistä vahvemmin perustalle, jossa ihminen on ottanut isännän otteen luonnosta. Talous jyrää arvohierarkiassa sosiaalisten ja ekologisten kysymysten edelle. Tämä on johtanut hyvinvointikäsityksemme vääristymään. Ajattelemme materialistisen vaurauden korreloivan hyvinvoinnin kanssa. Toisin sanoen, mitä enemmän rompetta kasaan ympärilleni, sitä onnellisempi olen. Ihmiskäsityksemme muuttuu ja alamme nähdä itsemme ainoastaan kuluttajina. Samalla meille uskotellaan, että […]
premium
Muutoksen voima on yhteisöllisessä oppimisessa – megatrendejä ja hiljaisia signaaleja premium
Vallitseva oppimiskäsitys korostaa yksilön oppimista ja osaamista. Se ei kuitenkaan ole riittävä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen. Voisiko oppimisajattelua laajentaa yksilön näkökulmasta yhteisöjen oppimiseen ja niiden kautta kumuloituvaan yhteiskunnalliseen muutokseen? Olisiko sitä kautta mahdollista saavuttaa se kestävämpi tulevaisuuskuva, josta olen kirjoittanut aiemmissa blogeissani (täällä ja täällä)? Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan oppimista, joka muuttaa olemassaolomme perusteita – ymmärrystämme ja käsityksiämme ihmisen ja luonnon […]
premium
Dialogisuus ja muutoksen ymmärtäminen premium
Koulutusorganisaatioissa toimivat ohjaajat ja opettajat ovat muutoksen auttamisen ammattilaisia. Meidän kentillämme muutos toisessa ihmisessä saa aina jotenkin nimen ”oppiminen”. Oppimista on kokeiltu aikojen kuluessa määritellä kovin monin tavoin. Entä jos kokeilisikin pohtia ”muutosta”? Kun ajattelet ”muutosta”, mitä ajattelet?   Kysyn tätä siksi, että jos toimii ohjaajana tai opettajana, omaa toimintaa ohjaa käsitys muutoksen logiikoista. Se, miten ymmärrän muutoksen, […]
premium
Antroposeenin aika – onko ihminen itselleen uhka vai mahdollisuus? premium
On esitetty, että elämme uutta geologista aikakautta: antroposeenin eli ihmisen aikaa (Crutzen 2002). Antroposeenin aikaa ei ole kuitenkaan virallistettu, koska siitä ei ole vielä jäänyt jälkiä kivikerrostumiin. Mutta miksi ihmeessä meidän pitäisi olla kiinnostuneita kivikerrostumista ja hankalista käsitteistä, jotka eivät ole selviä edes alan asiantuntijoille? Kutsuimmepa nykyaikaa millä sananparrella tahansa, suurin yksittäinen yhteisen tulevaisuutemme määrittäjä […]
premium
Digitaalisaatio vaikuttaa oppimiseen ja opetuksen sisältöihin premium
Tunnustan. En edes yritä määritellä tyhjentävästi käsitettä digitalisaatio. Meillä jokaisella kuitenkin on varmaan jonkinlainen ajatus siitä, mitä se mahdollisesti on. Joka tapauksessa digitalisaatio on osa tietotekniikan kehitystä. Yhdessä keinoälyn ja robotiikan kanssa digitalisaation oletetaan radikaalisti muuttavan yksilön toimintaa, koulutusta, työelämää ja yhteiskuntaa. Me elämme keskellä digitaalisuutta, ja se on myös osa oppilaitosten arkea. Erilaisten teknisten […]
premium
Työelämä kaipaa teknologian ja tunteiden taituria premium
”Näin on aina tehty, ja niin tehdään nytkin!” Lause saattaa naurattaa mutta on edelleen todellisuutta monella työpaikalla. Uuden oppiminen, uudella tavalla asioiden tekeminen sekä yleisesti uusien asioiden haltuun ottaminen on työlästä, aikaa vievää ja kuluttavaa. Se on kuitenkin myös edellytys muutoksessa pärjäämiselle. Koulutamme osaajia uudenlaiseen työelämään, jossa disruptiivisia – toimialoja mullistavia ja hajottavia murroksia – […]
premium
Media-alalla menestyy se, joka ahnehtii uutta premium
Tulevaisuuden työelämässä vaaditaan ennen kaikkea kykyä oppia uusia asioita. Teknologiaosaaminen, liiketoimintaosaaminen ja design-osaaminen muodostavat tulevaisuuden yritysten osaamistarpeiden suuret linjat. Työn tekemisen tapojen muutos on koko uuden innovaatiopohjaisen yritystoiminnan lähtökohta myös media-alalla. Jopa 1/3:n kaikista työpaikoista on ennustettu katoavan, kun työtä jaetaan uudelleen ihmisen ja koneen välillä. Tämä ihmisen ja koneen välinen uusi työnjako on johtanut […]
premium
Odotat ja kuuntelet! Itsetutkiskelulla tehoa ohjaukseen premium
Ohjaustilanteissa toimivina ohjaajina resonoimme ja reflektoimme. Resonointi on välitöntä, jopa kehollista vastaamista toisen kutsuun. Meissä herää tulkintoja, kuulemme itsemme puhuvan sisäisesti. Siirrymme vähitellen reflektion yhteen puoleen, sisäisten ääniemme tutkiskeluun. Toivottavasti ohjaajina ensin kuulemme itsemme puhuvan vain sisäisesti. Ääneen puhumista pitää malttaa odottaa. Ohjaajan tulee padota ja tutkia sisäisiä ääniään, jotka ohjaustilanteessa heräävät. Ohjaajan itsereflektioissa on […]
premium
Viisautta myös kulmahuoneen ulkopuolelta premium
Vuosia sitten olin paikalla, kun mahdollisesta aloitelaatikkojärjestelmästä keskusteltaessa eräs henkilöstöpäällikkö puuskahti: ”Aloitelaatikot ovat vanhanaikaisia, niihin tulee kuitenkin mahdottomia ideoita ja hei, kuka niitä kaikkia aloitteita oikein ennättäisi käydä oikein läpi?” Äskettäin kuulin erään yritysjohtajan sanovan: ”Jos ihan rehellisiä ollaan, niin eihän kaikista työntekijöistä ole kehittämään työtään.” Pitkän ammattikorkeakoulu-uran tehneelle tällainen puhe kuulostaa vieraalta. Olemme neljännesvuosisadan […]
premium
Oppiminen on tunteita tulvillaan premium
Tunteet ovat aina mukana oppimisessa. Perinteisissä luentosaleihin ja itsenäisiin tehtäviin perustuvissa opetusmalleissa opiskelijoiden erilaiset toivon, toivottomuuden, turhautuneisuuden tai voitonriemun tunteet tulevat kuitenkin harvoin opettajalle näkyviin. Tiimityön oppimistilanteissa tunteet näkyvät usein enemmän. Monesti me opettajat olemme ymmällämme: Miksi joku opiskelija tuntui loukkaantuvan aivan pienestä? Miksi vierailemaan hankittu huippuasiantuntija herättääkin osassa opiskelijoita vain ikävystymistä? Miksi kyvykäs opiskelija […]
premium
Valinnanvapaus ja yhteenkuuluvuuden tunne siivittävät opintoja premium
Nuorten aikuisten polkuja opinnoissa ja työelämässä seuratessa huomaa usein, miten tärkeä tekijä motivaatio molemmissa on. Kurssilla kunnostautunut opiskelija voi edetä hitaasti ja vaatimattomia arvosanoja saanut taas porhaltaa työelämään sinnikkyyden avulla. Erot motivaatiossa ovat suuria, eikä opettajan arkiymmärrys pysty niitä aina selittämään. Toukokuussa 2015 kävin kuuntelemassa motivaatiopsykologian gurua Richard Ryania hänen vierailuluennollaan Espoossa. Ryanin luento teki […]
premium