Uuden lukuvuoden kynnyksellä
Teemu Kokko 1.8.2017

Alkuvuoden 2017 suuri laadullinen panostus oli laatujärjestelmämme auditointi, minkä positiivista tuloksista saimme kuulla kesäkuussa aivan lomakauden alla. Kansainvälinen arviointiryhmä antoi varsin positiivista palautetta, ja yhtenä isona plussana se näki Haaga-Helian strategialähtöisyyden. Tämä on tärkeä viesti, sillä strategiamme kova ydin pohjautuu vahvaan opiskelija- ja yhteistyökumppanikeskeisyyteen: avaamme ovia työelämään ja toimimme ovet avoinna työelämässä. Yhtenä kehittämiskohteena auditoinnissa nähtiin laatujärjestelmämme monitahoisuus ja lukuisat eri orgaanit – yksinkertaistamiselle löytyy selvä tilaus.

Uuden lukuvuoden alkaessa on jälleen aika kääriä hihat. Olemme hyvässä yhteistyössä pystyneet tasapainottamaan talouttamme ja selvinneet Suomen ainoana ammattikorkeakouluna ilman henkilöstön vähentämiseen tähtääviä yhteistyöneuvotteluita. Oman hallituksemme siunaama viiden vuoden sopeuttamisohjelma on edennyt aikataulussaan, joten toimintamme edellytykset ovat erinomaiset. Olemme saaneet akateemiset tuloksemme hyvälle tasolle, ja nyt nämä tulokset tulee pystyä pitämään saavuttamallamme tasolla. Olemme useimmissa mittareissa hiukan edellä kansallista PAR-arvoamme, mikä parantaa suhteellista rahoitusasemaamme. Suurimmat haasteet liittyvät ulkoisen rahoituksen sekä julkaisujen määrään; näillä alueilla kirittävää löytyy vielä paljon. Töitä Haaga-Heliassa tehdään paljon, sillä viidessä vuodessa henkilöstömme määrä on vähentynyt luonnollisen poistuman kautta noin kymmenellä prosentilla.

Syksyn aikana jatkamme 10-vuotiaan Haaga-Helian juhlistamista muutamalla erillistapahtumalla. Myös kolmen ammattikorkeakoulun strategisen liittouman puitteissa tapahtuu paljon. Edessämme onkin varsin mielenkiintoinen syksy, jonka aikana kaikkien haagahelialaisten panosta tarvitaan. Uudet aloittavat opiskelijat ovat tuttuun tapaan käyneet kovan taistelun: Haaga-Heliaan hakeneista vain 13 prosentille lohkesi opiskelupaikka.

Toivotan kaikille haagahelialaisille hyvää ja palkitsevaa lukuvuotta. Toivon, että pystymme kehittämään omaa sisäistä yhteistyötämme entisestään ja että suhtaudumme omaan toimintaamme ja sitä tukeviin käytänteisiin vahvalla kehittämismyönteisyydellä. Työmme tulokset näkyvät valtakunnallisesti nuorten (ja vähän vanhempienkin) ammatillisten olosuhteiden paranemisena ja sitä kautta 10-vuotias auttaa 100-vuotiasta. Olemme tutkitusti Suomen tunnetuin ammattikorkeakoulu, mikä tarkoittaa myös sitä, että toimintaamme seurataan suurella mielenkiinnolla. Pidänkin erittäin tärkeänä, että pystymme tekemään uusia avauksia sekä kaiken kaikkiaan mielenkiintoisia asioita.

 

Teemu Kokko
rehtori

Teemu Kokko

Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja Teemu Kokko. Rehtori Teemu Kokko johtaa koko Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen kehittämistä. Hän vastaa yhtiön taloudesta ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jos ei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin määrätä. Kokko on toiminut aiemmin Haaga-Helian vararehtorina ja liiketalouden koulutusyksikön johtajana. Hän on Haaga-Helian tytäryhtiö Haaga-Helia Global Education Services Ltd:n hallituksen varsinainen jäsen. Hän on suorittanut kauppatieteen maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Svenska handelshögskolanissa Helsingissä. Opettajakoulutuksen hän on suorittanut Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Hän on myös Helsingin yliopiston markkinoinnin dosentti.

Kommentoi

Your email address will not be published. Required fields are marked *