opetus

Yksi kysymys, jolla testata tehdyn opetustyön arvo premium
Opettaja, mistä tiedät, miten arvokas pitämäsi opintojakso on ollut? Saattaa olla, että opiskelijoiden kanssa on viikkotolkulla tahkottu jotain menetelmää, toimintatapaa tai periaatetta. On puhuttu ja tehty. Parhaimmillaan on syntynyt tuotoksia, joita on yhdessä katselmoitu ja arvioitu. Olet seurannut opiskelijoiden toimintaa, ohjannut ja antanut palautetta. Hyviä asioita onkin alkanut tapahtua. Parhaimmillaan lopputapaamisessa jaetaan oppeja ja oivalluksia, […]
premium
Millaista on meidän aikamme sivistys? premium
Millaista sivistystä meidän tulisi tavoitella? Ajattelen sivistyksen olevan oppimisen avulla omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Ojasen (2008) mukaan sivistys on – J.V. Snellmanin ajattelua mukaillen – osallisuutta ihmiskunnan oman aikakauden polttavimpiin haasteisiin ja tehtäviin. Voisiko tämän päivän sivistystä olla se, että ihminen ymmärtää omien tekojensa vaikutukset toisiin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan sekä myös toimii […]
premium
Pedagogiikan johtamista parhaimmillaan? Kokemuksia Erasmus-projektista premium
Pedagogiikan johtaminen on loppujen lopuksi yksinkertaista. On kaksi perusasiaa, joita pitää miettiä. Kaikki muu seuraa sitten näissä tehtäviä ratkaisuja. Ensimmäinen perusasia on, miten organisoimme opiskelijat ja opettajat erilaisten asioiden oppimiseksi. Toinen on, miten ohjaamme opettajien opiskelijoiden kanssa tekemää ohjaus- ja opetustyötä. Pedagogiikan johtamisen tehtävänä on siis organisoida sekä ohjata konkreettista ohjaus- ja opetustyötä. Haaga-Helian Ammatillinen […]
premium
”Jokaisen opintojakson alussa koen valtavaa ulkopuolisuuden tuntua” – tunteiden huomioiminen helpottaa ryhmässä työskentelyä premium
Jokainen kontakti jättää jäljen. Kaikki vaikuttavat toisiinsa, kun olemme tekemisissä asiakkaiden, opiskelijoiden, opettajien ja kollegoiden kanssa. Myös pedagoginen johtaminen jos jokin on ihmisten kohtaamista, vuorovaikutustaitoja vaativa työ. Ei siis ole yhdentekevää, millainen tunneilmasto on kouluympäristössä, jossa toimimme, ja millaisen emotionaalisen jalanjäljen (Emotional Footprint, Levine 2015) jälkeemme jätämme.   Kaiken takana on tunne Rantasen (2018) mukaan on tärkeää tiedostaa, kuinka […]
premium
Kysymyksiä ihmisenä ja ohjaajana olemisesta eli ohjaajan etiikka premium
Opetus ja ohjaus ovat toimintoja, joilla koetamme tukea muutoksen tapahtumista toisessa ihmisessä. Kun sitten ohjaajina ja opettajina teemme työtämme, meidän pitäisi tietää, miten ihminen mielestäni on ja miten ihmisen minun mielestäni on mahdollista muuttua. Vain tunnistamalla omat käsitykseni tästä voin mitenkään tietoisesti toteuttaa ja kehittää ohjaus- ja opetustyötä. Tietoisuus omasta toiminnasta ei kuitenkaan riitä. Pitää […]
premium
Merkityksellinen osaaminen – osaamisen arviointi vaatii myös arvioijalta taitoja premium
Nykypäivänä hankimme monenlaista osaamista myös muualta kuin koulunpenkiltä. Tätä osaamista koulutodistukset eivät aina tavoita, sillä se voi mennä ohi tai yli todistuksessa määritellyn osaamisen. Kuitenkin harrastustoiminnassa tai vapaa-ajalla kertynyt organisointi-, monikulttuurisuus- tai koodausosaaminen saattaa juuri olla sitä, mitä arvostetaan ja odotetaan yhä enemmän työelämässä. Koulutusalalla on mahdollista osaamismerkillä esittää niin tavanomaisessa koulutuksessa kuin harrastusten parissa […]
premium
Toimintaa ja kohtaamisia – työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä premium
  Monilla meistä voi olla omakohtaisia kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun kuulee äänen joko luonnon helmassa tai kotona musiikkilähteestä. Tästä vaikuttuneena saatamme keskeyttää sen, mitä olemme tekemässä, sulkea silmämme ja poistaa mielestämme muut asiat. Se, mitä sisällämme tapahtuu musiikkia kuunnellessamme, vähentää tai poistaa ehkä joksikin aikaa arkista poljentaa, jolloin ajatuksille ja emootioille jää enemmän liikkumatilaa. […]
premium
Miten juristien opetusta tulisi kehittää? premium
Aiemmissa blogeissamme olemme miettineet, mistä juristin asiantuntemus koostuu ja millaisilla käytännön teoilla se rakentuu. Tässä blogissa katse käännetään opetukseen: Ohjaavatko nykyiset opetus- ja arviointikäytännöt opiskelijoita riittävästi oikeanlaisiin, asiantuntemuksen kehittymistä tukeviin tekoihin? Miten pedagogista otetta voisi kehittää? Kysyimme tätä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden yksikön opettaja- ja tutkijajoukolta. Kysymys sai heidät hiljaisiksi. Mutta miksi? Mahdollisia selityksiä on useita. Rikommeko […]
premium
Ohjaus on arviointia, arviointi on ohjausta premium
Vuoden 2005 kieppeillä, arviointia käsittelevillä opettajankoulutuksen asiantuntijaluennoilla kehittelin sloganin ”arviointi on ohjausta, ohjaus on arviointia”. Slogan syntyi tarpeesta tukea arvioinnin kehittämistä opetustyön osana. Toisaalta oli tarve myös avata ohjauskäsitteen liian ahtaita tulkintoja. Aivan erityinen näkökulma sloganille oli arvioinnin tahaton – tai tahallinen – väheksyminen opetustyössä. Tyypillistä nimittäin oli, että kun opetusta suunniteltiin, arviointia mietittiin vasta […]
premium
Kulttuurieroja vai yksilöllisiä eroja? – oppeja koulutusviennistä premium
Aina ei ole mahdollista tietää, milloin erot opetuksen ja oppimisen tyyleissä johtuvat kulttuurisista tekijöistä ja milloin pelkistä ihmisten yksilöllisistä eroavaisuuksista. Tämän huomasin tammi-helmikuussa Mondragón México -yliopistossa pitäessäni kursseja Haaga-Helian meksikolaisille International Business -koulutusohjelman opiskelijoille. Koulutusvientiä tehdään useimmiten uusissa olosuhteissa, joissa opettajan joustokyky ja -halu saavat ikään kuin uuden merkityksen. Nämä erilaiset olosuhteet on hyvä ottaa […]
premium
3D mullistaa koulutuksen – Case Haaga-Helia premium
3D-koulutus maailmalla ja Haaga-Heliassa 3D eli kolmiulotteinen mallinnus on yksi eniten nykymaailmaan vaikuttavista tietotekniikan suuntauksista. Ei ole enää toimialaa, johon 3D ei vaikuttaisi ainakin välillisesti, ja suoraan sitä hyödynnetään lähes kaikkialla. Eniten sen vaikutukset tunnetaan rakentamisessa, valmistavassa teollisuudessa, mainonnassa, viihteessä ja viestinnässä. Uudet teknologiat kuten virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (augmented reality, AR) eivät olisi […]
premium
3.4.2017
TKI-toiminnan integroiminen opetukseen on yhteinen tehtävämme premium
Haaga-Heliassa on tehty strateginen päätös panostaa merkittävästi TKI-toimintaan, tarkoituksena lisätä huomattavasti ulkoisen rahoituksen osuutta. Tämä kuitenkin vaatii lisää laadukkaita hankehakemuksia ja hanketyötä, joita työstämään tarvitsemme mukaan kaikki talon asiantuntijat. Opetuksen ja hanketoiminnan yhdistämisestä käydään keskustelua eri areenoilla. Itse olen tähän liittyen ollut mukana muun muassa vetämässä TKI-yksikön Opiskelijoiden integrointi hankkeisiin -työryhmää. Samaa keskustelua käymme myös […]
premium